Charoensub Thana Co.,Ltd.

บริษัท เจริญทรัพย์ธนา จำกัด

เลขที่ 3279/15 ถนนสืบศิริ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000
คุณ สุรศักดิ์ โทร. 089-8349896
(ผู้จัดการ)
คุณประเสริฐโทร.081-877-0632
(ผู้บริหาร)
อีเมลล์ surasak_chai@hotmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0305559004488
(สำนักงานใหญ่)