ดำเนินการผลิตรถยนต์นั่งชมวิว

 เริ่มดำเนินการผลิต และ จำหน่ายให้เช่ารถยนต์มากว่า 10 ปี  มีกำลังการผลิต 10 คัน/เดือน
     ประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆดังนี้
     1.1 หน่วยงานปั้มชิ้นส่วนตัวถังรถ
     1.2 หน่วยงานประกอบตัวถังรถ
     1.3 หน่วยงานทำสีที่ทันสมัย
     1.4 หน่วยงานประกอบรถยนต์
     1.5 หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพรถยนต์
          – ทดสอบความเร็ว
          – ระบบเบรด
          – ระบบไฟฟ้า
          – การตรวจสอบการวิ่งในสภาพทดสอบ และ อื่นๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารถทุกคันได้คุณภาพตามมาตราฐานการผลิตส่งออกรถยนต์นั่งชมวิว ทั่วประเทศไทย


ติดต่อสอบถาม
     บริษัท เจริญทรัพย์ธนา จำกัด
     เลขที่ 3279/15 ถนนสืบศิริ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000
     โทร. 089-8349896, 081-8770632
     อีเมลล์ surasak_chai@hotmail.com